Kontrollansvarig · Svetsansvarig · Kurser för heta arbeten · Besiktning stålstommar & lagerinredning

 

ScaCon kan stå till tjänst som Kontrollansvarig PBL, arbetsmiljöansvarig Bas-P Bas-U, svetsansvarig samt hålla kurser för Heta Arbeten. Vi har en stor bredd och vänder oss till kunder i hela landet.

Vi arbetar som kontrollansvarig vid byggen av olika storlek. Som kontrollansvarig med Bas-P och Bas U åtar vi oss även kontroller av större fastigheter med fler än fyra våningar, vindkraftverk, broar m.m.

 

ScaCon ser till att bygget uppfyller alla krav, från bygglovsansökan till färdigt projekt.

 

Våra kunder är ofta privatpersoner men även företag.

Klicka på "Kontrollansvarig" i menyn ovan för att läsa mer.


 

Anlita oss som svetsansvarig så tar vi fram underlag för hur svetsningen ska utföras för att uppfylla alla regler och kvalitetskrav.

Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av svetsarbeten för olika ändamål.

 

Besiktning

Vi besiktigar stålstommar och lagerinredning.

 

Validering av svetsutrustning

Vi validerar din svetsutrustning inför certifiering SS EN 1090 och årlig validering.

 


 

ScaCon har även möjlighet att utfärda svetscertifiering. Vi erbjuder kursen Heta Arbeten som innebär att vi håller svetsprov, övervakar provläggningen och sedan utfärdar intyg om vi anser att svetsningen är korrekt utförd.

Vill du boka in dig på en kurs?

 

Anmäl dig via vår hemsida