Kontrollansvarig enligt PBL

 

Kontrollansvariges uppgifter

Vid de allra flesta typer av bygg-, rivnings- eller markåtgärder krävs en kontrollansvarig som har till uppgift att ta fram ett förslag till kontrollplan tillsammans med byggherren. Han ser sedan till att planen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

 

Det är kontrollansvariges uppgift att närvara vid tekniska samråd, besiktningar, andra typer av kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, samt dokumentera besöken. Detta underlag lämnas till byggherren och byggnadsnämndens och ligger till grund för deras slutbesked.

 

Vi kan också åta oss uppdrag som Arbetsmiljöansvarig BAS-P och BAS-U samt tillståndsansvar för Heta Arbeten.

 


 

Vem får vara kontrollansvarig?

Det finns två certifieringar för kontrollansvariga, behörighet N (projekt av normal art) och behörighet K (projekt av komplicerad art).

 

ScaCon har behörighet K som innebär att vi, förutom småhus, etc. får agera som kontrollansvarig vid nybyggnad av byggnad med fler än två våningar, vindkraftverk, byggnader med stora spännvidder med mera.

 

Läs gärna mer om detta på Boverkets hemsida.

www.boverket.se


 

Intyg och diplom