Besiktning av stålkonstruktioner

 

Kontrollerar stålkonstruktioner

ScaCon utför besiktning av stålkontruktioner vid stora byggen som exempelvis industrifastigheter.

 

Besiktningen utförs som en del i byggnationen, när arbetet kommit så långt att stålstommarna är resta men ej inbyggda.

 

Certifierad för besiktningar

ScaCon är certifierad att utföra besiktningar enligt TR-stål.

 

Klicka här för att läsa mer om TR-stål. 

 

Intyg och diplom