Besiktning av lagerinredningar

 

Kontrollerar lagerinredningar

ScaCon utför besiktning av lagerinredningar i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 

Lagerinredningar innefattar bland annat pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ.

 

Vad finns det för risker?

Risker med lagerinredningar som undersöks är framförallt rasrisk och fall till lägre nivå.

 

Klicka här för att läsa mer om arbetsmiljölagen.