Svetsning & övervakning

 

Anlita oss som svetsansvarig

Som svetsansvarig tar vi fram svetsdatablad och annat underlag för hur en svetsning ska utföras korrekt, beroende på vilket material som ska svetsas.

 

Det är viktigt att svetsdatabladen sedan följs för att svetsningen ska uppfylla alla krav. 

 

Auktoriserad att övervaka prov

Vi övervakar även svetsprov och utfärdar certifieringar. Vi går igenom bock- och brytprov, checklistor och rutiner, acceptansgränser för kvalitetsnivåer med mera.

 

Intyg och diplom