Heta arbeten

 

Vi håller kurser

Vi erbjuder kursen Heta arbeten. Kursen är till för de som arbetar med till exempel svetsning och andra brandfarliga arbeten på bland annat industrier.

 

Kursen handlar till stor del om brandsäkerhet och hur man ska utföra ett visst arbete för att undvika brandfara.

 

» Ladda ner kursinformation (pdf)

 

» Ladda ner utbildningsplan (pdf)

 

Rondering på industrier

Vi erbjuder även rondering på industrier för att kontrollera brandskyddet som till exempel att utrymningsplaner finns uppsatta och att alla nödutgångar fungerar.

 

 

 

 

Vill du boka in dig på en kurs?

 

Anmäl dig via vår hemsida